• Tiến Luật sợ độ cao, gặp sự cố khi quay cảnh nhảy cầu

Hậu trường