• Giáo dục

    Bộ GD&ĐT cho phép kéo dài thời gian kết thúc năm học

    Theo báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến nay, học sinh, học viên lớp 12 đã hoàn thành chương trình và đang tập trung ôn thi tốt nghiệp; hầu hết các địa phương trong cả nước bảo đảm hoàn thành năm học trước ngày 31/5/2021 theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Bộ.