Thế giới quanh ta

Yêu

Bạn có thực sự yêu người ấy không?

Khi mọi người cảm thấy “yêu”, mức dopamine sẽ tăng lên nhiều đến mức gần giống như đang trải nghiệm ở thế giới khác. Đặc biệt là khi hai người là của nhau, chúng ta sẽ có cảm giác như đang ở trên đỉnh của thế giới mà không ai có thể tiếp cận.