Chi phí
45000đ
Độ phức tạp
Dễ
Thời gian chế biến
25
Xem cách làm

Thế giới

Yêu