Chi phí
85000đ
Độ phức tạp
Dễ
Thời gian chế biến
30
Xem cách làm

Thế giới

Yêu