Thế giới quanh ta

Mẹ và bé

Những cách dạy cho con trở nên độc lập

Trẻ em thường hướng về cha mẹ để được giải quyết vấn đề và cảm thấy thoải mái. Nhưng điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc và thiếu tính độc lập ở con. Dạy cho chúng tính tự lập từ khi còn nhỏ cực kỳ có lợi cho sức khỏe và tương lai của một đứa trẻ.

Yêu