Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận

Tôi không dám tưởng tượng, trong 3 tiếng chồng vắng nhà, anh đã làm những gì và ở đâu.

Tối qua, công ty chồng tôi tổ chức một buổi liên hoan. Cả phòng có rất nhiều người, vậy mà anh chỉ chụp với một nữ đồng nghiệp. Điều đáng nói là khi về nhà, họ còn nhắn với nhau bằng giọng điệu này đây. Nửa đêm hôm qua, chồng tôi ra khỏi nhà, 3 tiếng sau mới về. Bây giờ nếu tôi hỏi thì chồng sẽ chối bay biến. Đoạn tin nhắn này cũng không đủ bằng chứng để bắt anh phải nghỉ việc hay chấm dứt nói chuyện với cô gái kia. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên làm thế nào đây?

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là phản ứng của chồng khi tôi biết chuyện.

Vì một đoạn ghi âm dài 7 giây, chồng tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm, lời giải thích sau đó khiến tôi không thể chấp nhận - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(Xin giấu tên)

Chia sẻ
Đọc thêm