Lương làm thêm ca đêm của người lao động từ năm 2021 được tính như thế nào?

Mỗi nhân viên tăng ca đêm sẽ được tính mức lương khác nhau tuỳ vào tính chất ngày, buổi làm.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về quản lý lao động, hợp đồng lao động, trong đó có tiền lương làm thêm giờ.

Theo đó, có 4 điều chính mà người lao động cần chú ý liên quan tới trường hợp được trả lương làm thêm, cách tính lương làm thêm, tiền lương làm việc ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm.

Tiền lương làm việc vào ban đêm tính như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 98 của Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ban đêm được hưởng lương như sau:

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Từ năm 2021, tiền lương làm thêm ban đêm của người lao động được tính như thế nào? - Ảnh 1.

Từ năm 2021, tiền lương làm thêm ban đêm của người lao động được tính như thế nào? - Ảnh 2.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm tính ra sao?

Theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được hưởng lương như sau:

Người lao động được hưởng tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ban đêm tính theo quy định tại Điều 12 và điểm b, khoản 1, Điều 13 Nghị định này. Trong đó:

Mức ít nhất bằng 100%, áp dụng đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày làm việc bình thường và chưa làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

Từ năm 2021, tiền lương làm thêm ban đêm của người lao động được tính như thế nào? - Ảnh 3.

Mức ít nhất bằng 150%, áp dụng đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày làm việc bình thường và có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

Mức ít nhất bằng 200%, áp dụng đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất bằng 300%, áp dụng đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ: Anh A làm thêm ca đêm thứ Sáu, ngày 12/6/2020. Trước đó anh chưa làm ca ngày nên sẽ hưởng mức lương ít nhất bằng 100%. Cũng vẫn là anh A khi làm ca đêm thứ Sáu nhưng nếu ban ngày thứ Sáu anh đã làm việc thì anh ấy sẽ được hưởng ít nhất 150% lương.

Còn khi anh A làm việc vào đêm thứ Bảy - ngày nghỉ thì được hưởng ít nhất 200% lương. Cuối cùng là anh A làm việc ngày lễ Tết như ngày Quốc Khánh 2/9 thì được hưởng ít nhất 300% mức lương.

Trường hợp được trả lương làm thêm

Người lao động được trả lương làm thêm giờ trong các trường hợp sau:

Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động.

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Từ năm 2021, tiền lương làm thêm ban đêm của người lao động được tính như thế nào? - Ảnh 4.

Cách tính tiền làm thêm

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động được tính bằng số sản phẩm làm thêm nhân với đơn giá tiền lương của sản phẩm hoặc số giờ làm thêm nhân với tiền lương giờ thực trả (đối với người lao động hưởng lương theo thời gian) của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường và nhân với mức cụ thể như sau:

- Làm vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

- Làm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.

- Làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Điều 112 của Bộ luật Lao động thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Từ năm 2021, tiền lương làm thêm ban đêm của người lao động được tính như thế nào? - Ảnh 5.

Chia sẻ
Đọc thêm