Tiền lương làm thêm giờ có bị tính thuế thu nhập cá nhân không?

Làm thêm ngoài giờ, ngày cuối tuần, ngày lễ... có bị tính thuế thu nhập cá nhân hay không là câu hỏi nhiều người lao động quan tâm.

Trong quá trình làm việc, người lao động nào hầu như cũng ít nhiều phải tăng ca hay làm thêm ngoài giờ. Thu nhập cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhưng không ít người lao động đưa ra thắc mắc tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? 

Luật sư Trần Minh Hùng - Giám đốc hãng Luật Gia đình - Đoàn Luật sư TP. HCM đã giải đáp câu hỏi này như sau:

Theo Điểm i, Khoản 1, Điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập được miễn thuế:

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường".

Ví dụ: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ.

Lương làm thêm ngoài giờ có bị tính thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm giờ vào ban đêm mà được trả mức lương cao hơn so với tiền lương làm việc vào giờ làm việc bình thường thì phần thu nhập trả cao hơn thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Tiền lương làm thêm giờ có bị tính thuế thu nhập cá nhân không? - Ảnh 3.

Chia sẻ
Đọc thêm