Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận lại được câu trả lời phũ phàng

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Mất bạn trai tôi không có tiếc, tôi thấy hận bản thân có lớn mà không có khôn.

Thì ra 2 năm nay yêu nhau, bạn trai chỉ lợi dụng tiền của tôi. Anh đâu có yêu tôi, mang tiền của tôi đi nuôi người con gái khác. Bị bạn trai phản bội, tôi không có tiếc, chỉ thấy hối hận, tại sao lớn đầu rồi mà còn dại trai.

Mong mọi người giúp tôi đòi số tiền mà bạn trai đang nợ với.

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngay khi biết bạn trai phản bội, tôi cuống cuồng nhắn tin đòi nợ anh ấy, để rồi nhận được cái kết phũ phàng - Ảnh 11.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chia sẻ