HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện

Đỗ Hợp, Theo Tiền Phong
Chia sẻ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn 22,8 - 29,25 theo thang 30, từ 33,33 đến 37,6 theo thang 40.

Theo thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất 29,25 xét tổ hợp C15, cao hơn năm ngoái (năm 2021 là 28,6 điểm). Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy điểm chuẩn thấp nhất 22,8 xét tổ hợp A16, cao hơn 1 chút so với năm ngoái.

Theo thang 40, ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm cao nhất với 37,6 điểm, xét theo tổ hợp khối D78, R26. Tiếp theo là chuyên ngành Lịch sử với 37,5 điểm, xét theo tổ hợp C19. Mức điểm chuẩn chuyên ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm xét tổ hợp D78, R26.

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn 17,25 đến 28,6 với những ngành thang 30 điểm và 33,4 đến 38,07 trên thang 40.

Điểm chuẩn vào trường năm nay cụ thể như sau:

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 1.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 2.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 3.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 4.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 5.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 6.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 7.

HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, cao nhất ngành truyền thông đa phương tiện - Ảnh 8.

Chia sẻ
Đọc thêm