Gói an sinh lần 2: Hơn 1000 tỷ đồng đã được giải ngân

LÊ HỮU VIỆT, Theo Tiền phong

Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động (LĐ) mất việc làm, LĐ tự do cũng nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 1 tháng triển khai gói hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói an sinh lần 2).

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến ngày 4/8, tổng hợp báo cáo từ các ngành và địa phương liên quan cho thấy, trong 12 chính sách của gói hỗ trợ an sinh lần 2 đã có 1 chính sách hoàn thành. Các chính sách còn lại tiền cũng bắt đầu tới tay người dân.

Theo đó, với LĐ tự do, đã có 37 tỉnh, thành phê duyệt danh sách hỗ trợ gần 765.000 người. Trong đó có 20 tỉnh, thành đã chi số tiền gần 790 tỷ đồng hỗ trợ đến tay trên 560.000 LĐ tự do (chủ yếu các tỉnh thành phía Nam đang áp dụng giãn cách xã hội). Ngoài ra, các tỉnh, thành đã thực hiện chi hỗ trợ tới gần 103.500 người thuộc diện đặc thù của địa phương, tổng kinh phí trên 89 tỷ đồng.

Tổng số LĐ tự do và nhóm đặc thù đã được các địa phương phê duyệt hỗ trợ là trên 838.000 người, với tổng kinh phí 1.037 tỷ đồng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã gửi thông báo giảm mức đóng về 0% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị đang sử dụng trên 11,2 triệu LĐ. Tổng số tiền giảm khoảng 4.322 tỷ đồng. Số tiền này, doanh nghiệp dùng để chi cho các biện pháp phòng chống dịch và hỗ trợ người LĐ.

Bảo hiểm xã hội tại 22/63 tỉnh, thành đã thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất với 136 đơn vị đang sử dụng trên 17.600 LĐ, tổng số tiền tạm dừng đóng trên 108 tỷ đồng.

Đã có 21/63 tỉnh, thành đã phê duyệt và chi trả hỗ trợ cho gần 48.000 LĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, tổng kinh phí hỗ trợ trên 98 tỷ đồng.

Có 6 tỉnh, thành đã phê duyệt và chi trả hỗ trợ 1.122 LĐ ngừng việc, tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng.

Có 5 tỉnh thành đã phê duyệt và chi hỗ trợ 1.370 LĐ mất việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Đến nay, có 32 tỉnh, thành phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền với 65.300 người thuộc diện cách ly y tế (F0, F1), đã chi tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Có 33 tỉnh, thành phê duyệt hỗ trợ 855 viên chức hoạt động nghệ thuật và 750 hướng dẫn viên du lịch. Trong đó đã chi tiền hỗ trợ tới tay 702 người, tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Có 17 tỉnh, thành đã phê duyệt hỗ trợ trên 24.200 hộ kinh doanh bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đã chi gần 15,8 tỷ đồng hỗ trợ trên 7.100 hộ.

Ngân hàng Chính sách xã hội tại 31 tỉnh, thành đã phê duyệt hồ sơ cho 220 đơn vị vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, tổng nhu cầu vay trên 188 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 102 tỷ đồng.

Riêng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo duy trì việc làm cho người LĐ, hiện vẫn trong quá trình hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, chưa đơn vị nào được phê duyệt, dù tổng số kinh phí dự kiến cho chính sách này là 4.5000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Chia sẻ
Đọc thêm