Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng tiêu hết 30 triệu, tôi góp ý thì đau điếng trước lời lẽ đầy thách thức của cô ấy

Dường như vợ đang nghĩ cách để chi tiêu cho hết số tiền mỗi tháng chồng đưa cho thì phải?

Nhìn bảng chi tiêu vợ gửi cho mà tôi trách bản thân quá dễ dãi. Vợ ở nhà chăm sóc con, chẳng hiểu chi tiêu kiểu gì nữa? Để rồi lấy nhau 2 năm mà chưa có đồng tiết kiệm nào trong tay, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Nhưng điều tôi đau đầu nhất là những lời nói thách thức, chê trách của vợ với chồng.

Tôi thật sự không biết liệu vợ có tiêu hết bằng ấy tiền tôi đưa cho hay là đang tính kế bòn rút tiền của chồng để lập quỹ đen. Theo mọi người tôi phải đối phó với cô vợ ngang ngược của mình sao đây?

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng chi tiêu hết 30 triệu, chồng góp ý thế mà cô ấy lại nói với giọng thách thức - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(quangthanh...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm