Từ 1/7 trở đi, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Theo nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Từ 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng.

Như vậy, người có thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, mức giảm trừ cho người phụ thuộc cũng được điều chỉnh, tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Đối với những người đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng) sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 trở đi, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Từ 1/7 trở đi, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm