Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhà trường bắt đầu tuyển sinh lớp 10 với ba khối: Văn, Sử, Địa.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tuyển sinh các đối tượng học sinh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bằng hình thức thi tuyển.

Năm học 2020 -2021 là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh lớp 10 trên toàn quốc với số lượng 90 học sinh cho 3 khối: Văn, Sử, Địa. 

Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 của trường được công bố như sau:

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 2.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 3.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 4.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 5.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 6.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập ngày 9/10/2019 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Năm 2020, nhà trường bắt đầu tuyển sinh lớp 10.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Học sinh Trung học cơ sở (THCS) tốt nghiệp năm 2020 trên phạm vi toàn quốc đáp ứng các yêu cầu sau:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 7.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào hai trong ba lớp chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và xếp theo thứ tự ưu tiên. 

Lịch thi:

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố cấu trúc đề thi, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10  - Ảnh 8.

Chia sẻ
Đọc thêm