Quy định mới: Dừng áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 trên cả nước, thống nhất biện pháp phòng chống dịch theo 4 cấp độ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Nghị quyết được ký bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" (gọi tắt là Quy định) nêu rõ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023; có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường.

Tạm thời không được áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 cả nước - Ảnh 1.

Chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023

Tuy nhiên, việc bao phủ vắc-xin, có thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh.

Quy định được xây dựng trên quan điểm bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

Phân loại đánh giá 4 cấp độ dịch:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Tạm thời không được áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 cả nước - Ảnh 2.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, Quy định xác định 4 yếu tố: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; Độ bao phủ vắc-xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều); Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung); Xác định cấp độ dịch.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch. Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, UBND tỉnh, thành phố quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

Dừng áp dụng các Chỉ thị 15, 16, 19, thống nhất quy định mới trên toàn quốc

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. 

Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Quy định cũng nêu rõ Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, Quy định nhấn mạnh UBND cấp tỉnh tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/2021 của Chính phủ (Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chủ động quyết định và chỉ đạo cấp dưới áp dụng nghiêm các giải pháp theo quy định, tương ứng với các mức độ nguy cơ theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn…) và các Chỉ thị 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (về Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch Covid-19 nhằm cụ thể hóa và chi tiết hơn Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ).

Địa phương phải thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm, cách ly

Địa phương phải thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm, cách ly

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm ban hành hướng dẫn về các tiêu chí phân loại, đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên môn y tế; trong đó lưu ý yếu tố đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong các quy định liên quan tới đi lại, cách ly y tế, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động đông người.

Chia sẻ
Đọc thêm