Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời

L.PHUONG, Theo Trí Thức Trẻ

Hội Thánh Đức Chúa Trời hiện đang hoạt động ở Việt Nam như thế nào không phải ai cũng biết.

Ở Việt Nam, tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ, lôi kéo người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và làm những điều trái với thuần phong mỹ tục. Thế nhưng, tại sao tổ chức này lại có thể lôi kéo nhiều đối tượng tham gia và khiến họ mê muội, mất hết lý trí như vậy?


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 1.

Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 2.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 3.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 4.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 5.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 6.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 7.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 8.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 9.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 10.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 11.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 12.


Những điều có thể bạn chưa biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 13.
Chia sẻ
Đọc thêm