Nhật Bản - quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021

NGUYỄN HÀ, Theo VTV

Đây là xếp hạng chỉ số hộ chiếu của Henley & Partners chuyên đánh giá các hộ chiếu thân thiện với du lịch nhất trên thế giới kể từ năm 2006.

Do chỉ số này không tính đến các biện pháp hạn chế đi lại tạm thời giữa các quốc gia, Nhật Bản đã được đứng đầu bảng xếp hạng khi hộ chiếu của nước này cho phép người sở hữu được miễn thị thực hoặc cho phép xin thị thực khi nhập cảnh đến 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Báo cáo của Henley & Partners - đơn vị thực hiện bảng xếp hạng nói trên - cho biết trong quý đầu tiên của năm 2021, khả năng đi lại giữa các quốc gia trên thế giới vẫn chỉ bằng 12% so với mức trước đại dịch. Vì thế, dù là người có hộ chiếu thuộc nhóm quyền lực nhất, thì vẫn không được hưởng quyền đi lại giống như trước kia.

Chia sẻ
Đọc thêm