Gần 10 năm nay, chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý

Dung Nguyen, Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Năm nào tôi cũng đòi về quê ngoại ăn Tết nhưng đều vấp phải sự phản đối dữ dội của chồng.

Tôi đã dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục chồng đồng ý về quê ngoại ăn Tết năm nay nhưng đều bị anh ấy gạt phắt đi. Thế nhưng mẹ tôi chỉ ra một chiêu là chồng tôi đồng ý ngay. Nhưng đó chỉ là mưu của mẹ tôi lập ra, vì muốn được gặp con cháu bà đành phải nói dối con rể.

Đến khi chồng tôi đồng ý về quê thì tôi thật sự lo lắng. Không biết sẽ ra sao khi anh ấy phát hiện ra bị mẹ vợ lừa đây? Theo mọi người tôi có nên nói sự thật cho chồng biết không đây?

Gần 10 năm nay chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay, chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay, chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gần 10 năm nay chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(minhlien...@gmail.com)

https://afamily.vn/gan-10-nam-nay-chong-khong-cho-toi-ve-que-ngoai-an-tet-the-ma-chi-voi-doan-ghi-am-ngan-ngui-cua-me-vo-ma-chong-toi-doi-y-20211117130906033.chn

Chia sẻ
Đọc thêm