Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng

Mèo Ròm, Theo Helino
Chia sẻ

Sau khi bị lừa dối, Mai thay đổi 180 độ, từ một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn thành "gái hư" đúng nghĩa...

Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 1.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 2.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 3.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 4.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 5.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 6.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 7.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 8.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 9.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 10.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 11.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 12.
Truyện tranh: Gái ngoan biến thành gái hư vì bị phụ tình và bài học vô cùng đắt giá sau cùng - Ảnh 13.
Chia sẻ
Đọc thêm