Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

PV, Theo VOV

Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc yêu cầu thúc đẩy công tác việc làm và khởi nghiệp, hoàn thiện giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy việc làm chất lượng cao cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học.

Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây phối hợp ban hành thông báo về làm tốt công tác việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học, yêu cầu thúc đẩy công tác việc làm và khởi nghiệp, hoàn thiện giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy việc làm chất lượng cao cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học.

Thông báo yêu cầu về công tác chỉ đạo đào tạo, các cơ quan liên quan phải thành lập một nhóm cố vấn việc làm và khởi nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ hướng dẫn như tư vấn nơi làm việc và tiếp cận tuyển dụng để tìm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên nữ; tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, phát huy hết vai trò là cơ sở thực hành, cung cấp vị trí thực tập và cơ hội đào tạo thực tế cho sinh viên nữ ở các vùng miền.

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học - Ảnh 1.

Sinh viên Trung Quốc. (Ảnh minh họa: China.org.cn)

Nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp giữa nhu cầu thị trường và đặc điểm của sinh viên nữ tốt nghiệp đại học, phối hợp các nguồn lực xã hội như các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở đào tạo việc làm, xây dựng các khóa đào tạo phù hợp với nữ sinh sau khi tốt nghiệp.

Đối với công tác hỗ trợ xúc tiến việc làm, các cơ quan chức năng cần thực hiện chính sách như trợ cấp việc làm và mức lương cao, hỗ trợ sinh viên nữ tìm được việc làm ở những nơi thiếu nhân tài trong các dịch vụ cộng đồng, giáo dục và cơ sở chăm sóc y tế; ưu đãi thuế, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học có việc làm một cách linh hoạt.

Tăng cường công tác giám sát thị trường, khơi thông các kênh khiếu nại và tố cáo, kịp thời kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến phân biệt giới trong việc làm, đặc biệt là những người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử về giới.

Thông báo cũng nhấn mạnh về tăng cường công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Các cơ quan liên quan xây dựng các nhà cung cấp dịch vụ như công viên khởi nghiệp, mạng lưới dịch vụ khởi nghiệp và cơ sở thực hành khởi nghiệp; cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học, thực hiện chính sách bảo lãnh cho vay khởi nghiệp theo quy định đối với những người có đủ điều kiện./.

Chia sẻ
Đọc thêm