TP.HCM lại đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25/8

Mẫu giấy đi đường mới sẽ được Phòng PC08, Công an TP.HCM in, ký cấp về các đơn vị để chuyển đến các đối tượng được cho phép ra đường theo quy định trong những ngày siết chặt giãn cách.

Ngày 24/8, Công an TP.HCM đã ra thông báo về việc hướng dẫn thực hiện kiểm soát các đối tượng thuộc diện được lưu thông trên đường theo các Công văn chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Theo đó, thực hiện Công văn 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021, Công văn số 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 và Công văn số 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội, Công an Thành phố yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị triển khai ngay đến CBCS nắm vững nội dung quy định tại các công văn trên.

Trưởng Công an cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND quận huyện, TP Thủ Đức; Trưởng Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã khẩn trương tập hợp danh sách, số lượng giấy đi đường được cấp theo diện được phép lưu thông và báo cáo số lượng về Phòng PV01 để nhận phiếu về cấp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền.

TP.HCM lại đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25/8 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TP.HCM kiểm soát người lưu thông trên đường ngày 23/8.

Phòng PC08 in, ký cấp giấy về các đơn vị Cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, TTTQ... theo quy định tại Công văn 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 để cấp đến cán bộ công nhân viên và các đơn vị thuộc diện quản lý cấp giấy.

Công an TP.HCM giao Trưởng Công an cấp huyện cấp giấy đi đường đối với diện đối tượng được cấp giấy đi đường của UBND cấp huyện theo Công văn số 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 và Trưởng Công an cấp xã ký giấy đi đường đối với diện đối tượng được cấp giấy đi đường của UBND cấp xã Công văn số 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021.

Để đảm bảo thuốc men, vật tư y tế cho các bệnh viện, Công an TP yêu cầu các chốt, trạm kiểm soát của TP cho lưu thông đối với các đối tượng, phương tiện chở ô xy, thuốc men, vật tư y tế... khi có các giấy tờ chứng minh chuyên môn, lý do đi lại như: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng, hàng hóa...

Về phạm vi hiệu lực, Giấy đi đường do Phòng PC08 và Công an cấp huyện được ủy quyền ký có hiệu lực toàn TP.

Giấy đi đường do Trưởng Công an cấp xã được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện của nơi Công an cấp xã đóng quân.

TP.HCM lại đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25/8 - Ảnh 2.

Hai mẫu giấy đi đường sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 25/8.

Đối với các phương tiện vận tải hàng hoá trong TP, các xe vận tải hàng hóa nội thành đã được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian đã được cấp phép, không kiểm tra Giấy đi đường (kể cả xe taxi đã được cấp mã QR, xe khách đã được cấp QR, xe chở công nhân đã được cấp mã QR).

Với các xe vận tải hàng hóa trong TP không được cấp mã QR code, tài xế và người ngồi trên xe phải có Giấy đi đường theo quy định.

Đối với lực lượng Công an, Quân đội: Xe công vụ và CBCS mặc quân phục được phép di chuyển trên toàn TP.

Trường hợp mặc thường phục theo yêu cầu công tác phải có giấy đi đường do Phòng PC08 cấp.

Trưởng Công an cấp huyện không được tự đặt các yêu cầu đi lại trái quy định chung của UBND Thành phố (như giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 đối với CBCS Công an, Quân đội...).

Chia sẻ
Đọc thêm