Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội cùng các trường THPT công lập, THPT ngoài công lập năm học 2020-2021 cụ thể như sau.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của từng trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường nhiều nhất được tuyển 720 học sinh, trường ít nhất là 320 chỉ tiêu.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2019-2020, dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019). Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT dự kiến là 90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019-2020).

Các trường THPT chuyên như THPT chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển 645 chỉ tiêu (Hệ chuyên 595 chỉ tiêu, Hệ song bằng tú tài: 50 chỉ tiêu), THPT Chu Văn An tuyển 670 chỉ tiêu (Hệ chuyên: 350, Hệ không chuyên: 270, Hệ song bằng tú tài 50), THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 525 chỉ tiêu, THPT Sơn Tây tuyển 585 chỉ tiêu (Hệ chuyện: 315, Hệ không chuyên 270). 

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập và ngoài công lập khác cụ thể như sau: 

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 2.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 3.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 4.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 5.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 6.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 7.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 8.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 9.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 10.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 11.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 12.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 13.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 14.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 15.

Thông tin mới nhất về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT chuyên tại Hà Nội, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ cho con - Ảnh 16.

Chia sẻ
Đọc thêm