Người phụ nữ bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau khi đi công viên nước

ĐỨC KHƯƠNG, Theo Helino