MỚI: Học sinh 2 lớp sau tại Hà Nội được bỏ bài kiểm tra cuối năm vì dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT đã có văn bản cho phép học sinh lớp 1, lớp 2 không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Ngày 06/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 2800/SGDĐT-GDTT của Sở GDĐT thành phố Hà Nội bắc cầu và xin ý kiến chỉ đạo về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học, Bộ GDĐT có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Sở GDĐT thành phố Hà Nội tại Công văn số 2800/SGDĐT-GDT về việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kết thúc năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục tiểu học.

Bộ GDĐT yêu cầu Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kì các môn học cuối học kỳ 2, không đủ điều kiện để kiểm tra trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT được vận dụng Thông tư số 27/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT) để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh.

MỚI: Học sinh 2 lớp sau tại Hà Nội được bỏ bài kiểm tra cuối năm vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đồng thời giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ 1, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học, email: vuigdth moet.gov.vn) trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Như vậy, học sinh lớp 1, lớp 2 ở Hà Nội sẽ không phải làm bài kiểm tra học kỳ 2 năm học vừa qua dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay trực tuyến.

Chia sẻ
Đọc thêm