TIN TỨC VỀ HỌC SINH LỚP 1 BỊ ĐỨNG NGOÀI NẮNG VÌ ĐI HỌC SỚM - HOC SINH LOP 1 BI DUNG NGOAI NANG VI DI HOC SOM

học sinh lớp 1 bị đứng ngoài nắng vì đi học sớm