Chỉ thị 12 của TP.HCM tăng cường, siết chặt thế nào so với Chỉ thị 16?

Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của Thành ủy TP.HCM về tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch, siết chặt hơn so với Chỉ thị 16 của Chính phủ nhằm đảm bảo tính phù hợp, cấp thiết với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố.

Những khác biệt của Chỉ thị 12 với Chỉ thị 16

Chỉ thị 12 của TP.HCM tăng cường, siết chặt thế nào so với Chỉ thị 16? - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 12

Chỉ thị 12 của TP.HCM tăng cường, siết chặt thế nào so với Chỉ thị 16? - Ảnh 2.

Thông tin chi tiết về Chỉ thị 12 của TP.HCM tại đây.

Chia sẻ
Đọc thêm