10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo

So với lớp học truyền thống, lớp học Montessori có 10 đặc điểm cơ bản khác biệt. Chính nhờ những đặc điểm này mà trẻ khai thác được tiềm năng học tập sẵn có của mình.

Montessori là tên phương pháp giáo dục hiện đại do Tiến sĩ, nhà Giáo dục học người Ý Maria Montessori sáng lập vào thế kỷ 20. Đây là phương pháp giáo dục trẻ bằng việc học tập thông qua các giáo cụ trực quan như tranh ảnh, biểu đồ, sơ đồ lớn, loa, phim ảnh,…

Khác với phương pháp giáo dục truyền thống, phương pháp Montessori lấy trẻ làm trọng tâm và chú trọng vào việc khai thác tiềm năng sẵn có. Chính vì vậy mà lớp học Montessori cũng có 10 đặc điểm riêng biệt, khác xa so với lớp học truyền thống.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 1.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 2.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 3.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 4.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 5.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 6.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 7.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 8.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 9.

10 đặc điểm cơ bản của lớp học Montessori: Trẻ được tự do, phát huy hết khả năng sáng tạo  - Ảnh 10.

Chia sẻ
Đọc thêm