Từ hình dáng khuôn mặt, dự đoán cuộc đời sướng khổ của mỗi người

Mỗi người với đặc trưng khuôn mặt riêng biệt cũng sẽ có cuộc đời khác nhau. Trong nhân tướng học, thông thường có 8 kiểu khuôn mặt cơ bản mà nhìn vào ta có thể phán đoán khái quát về vận thế của một người. Bạn sẽ thuộc hình dáng khuôn mặt nào?

Từ hình dạng khuôn mặt, mà theo nhân tướng học, có thể đọc ra được vận thế của con người từ khi còn nhỏ cho đến lúc về già. 

Chia sẻ
Đọc thêm