Tranh vui: Bóc mẽ kiểu "cãi chày cãi cối" của người đàn ông ngoại tình

Đỗ Xuyên, Long Kenic, Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Bằng chứng rành rành nhưng nếu chưa tận tay bắt được anh và ả khi ở trên giường thì các ông chồng ngoại tình vẫn cãi chày cãi cối như thế này đây...

Chồng ngoại tình vẫn rất to mồm để cãi bay cái biến, có lẽ không phải là bài học họ học được ở đâu đó mà là bản năng của đàn ông chăng?

chồng ngoại tình
"Cô ấy chỉ là một phút yếu lòng hoặc chút qua đường, anh chỉ yêu mình em".

chồng ngoại tình
Cãi chày, cãi cối kiểu nói dối không ngượng mồm này đàn ông sử dụng nhiều.

chồng ngoại tình
"Chồng em em lại không tin, đi tin thiên hạ"

chồng ngoại tình
Công việc luôn là lý do ưu tiên cho sự biện minh của đàn ông.

chồng ngoại tình
Chồng ngoại tình vẫn có thể đóng vai đáng thương.

chồng ngoại tình
"Dù sao thì anh vẫn là... người tử tế".
Chia sẻ
Đọc thêm