Trải bài Tarot và bốc lấy 1 lá để biết may mắn nào sẽ đến với bạn trong những ngày cuối tháng 9 này

Những ngày cuối tháng 9 này của bạn sẽ có gì thay đổi? Hãy bốc 1 lá bài Tarot để đoán biết chuyện gì sẽ đến nhé!

Hãy nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Tiếp theo, bạn hãy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình và những gì bạn mong muốn. Sau đó mở mắt ra và rút lấy một lá bài Tarot để biết may mắn của bạn trong những ngày cuối tháng 9 này là gì nhé!

Chia sẻ
Đọc thêm