Thông tin hữu ích từ Bộ Y tế: Người đến Trung Quốc và người trở về cần lưu ý ngay những điều này

Bộ Y tế đã có khuyến cáo đối với người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nCoV và số liệu diễn biến dịch bệnh tính đến 16h ngày 29/1/2020.

Đối với người đến Trung Quốc

Đối với người đến Trung Quốc

Đối với người trở về từ Trung Quốc

Đối với người trở về từ Trung Quốc

Việt Nam chưa có trường hợp nào

Việt Nam chưa có trường hợp nào

Trung Quốc là nước đứng đầu

Trung Quốc là nước đứng đầu

Thông tin hữu ích từ Bộ Y tế: Người đến Trung Quốc và người trở về cần lưu ý ngay những điều này - Ảnh 5.

Thông tin hữu ích từ Bộ Y tế: Người đến Trung Quốc và người trở về cần lưu ý ngay những điều này - Ảnh 6.

Thông tin hữu ích từ Bộ Y tế: Người đến Trung Quốc và người trở về cần lưu ý ngay những điều này - Ảnh 7.

 

Chia sẻ
Đọc thêm