Thích tự muối dưa cà nhưng sợ chum vại làm mất thẩm mỹ căn bếp hiện đại thì chị em nên thay bằng 5 chiếc hũ vừa đẹp vừa tiện này

Ngọc Châu - Webuy, Theo Nhịp Sống Việt
Chia sẻ

Những chiếc hũ này không chỉ để muối dưa cà tại nhà trong mùa dịch này mà còn trang trí cho căn bếp vừa đẹp vừa sang hơn.

1. Hũ sứ muối dưa cà họa tiết

Thích tự muối dưa cà nhưng sợ chum vại làm mất thẩm mỹ căn bếp hiện đại thì chị em nên thay bằng những chiếc hũ vừa đẹp vừa tiện này - Ảnh 2.

[Box mô tả SP] - Af muối dưa 1
[Box thông tin shop] - Af hũ đựng

2. Hũ thủy tinh Nhật Bản với nắp nén

Thích tự muối dưa cà nhưng sợ chum vại làm mất thẩm mỹ căn bếp hiện đại thì chị em nên thay bằng những chiếc hũ vừa đẹp vừa tiện này - Ảnh 5.

[Box mô tả SP] - Af muối dưa
[Box thông tin shop] - Af hũ đựng 1

3. Hũ thủy tinh có nắp cài

Thích tự muối dưa cà nhưng sợ chum vại làm mất thẩm mỹ căn bếp hiện đại thì chị em nên thay bằng những chiếc hũ vừa đẹp vừa tiện này - Ảnh 8.

[Box mô tả SP] - Af muối dưa 2
[Box thông tin shop] - Af hũ đựng 3

4. Hộp muối dưa cà thông minh Lock&Lock 

Thích tự muối dưa cà nhưng sợ chum vại làm mất thẩm mỹ căn bếp hiện đại thì chị em nên thay bằng những chiếc hũ vừa đẹp vừa tiện này - Ảnh 11.

[Box mô tả SP] - Af muối dưa 3
[Box thông tin shop] - Af hũ đựng 4

5. Hộp muối dưa cà Kokubo

Thích tự muối dưa cà nhưng sợ chum vại làm mất thẩm mỹ căn bếp hiện đại thì chị em nên thay bằng những chiếc hũ vừa đẹp vừa tiện này - Ảnh 14.

[Box mô tả SP] - Af muối dưa 4
[Box thông tin shop] - Af hũ đựng 5
Chia sẻ
Đọc thêm