TIN TỨC VỀ ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HÁT KARAOKE BẰNG LOA THÙNG - DE NGHI CHAM DUT HAT KARAOKE BANG LOA THUNG

Đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa thùng