Những điều cần biết dành cho F1

PV, Theo VTV

F1 là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (F0), được cách ly trong vòng 14 ngày tính từ ngày đầu tiên phát hiện F0.

Những điều cần biết dành cho F1 - Ảnh 1.
Những điều cần biết dành cho F1 - Ảnh 2.
Chia sẻ
Đọc thêm