Nhất định đừng chọn đại ai đó để cưới, bởi ngày đẹp trời ấy sẽ tới

Kết hôn vốn không phải là mục đích của đời người, đó là một trong những con đường tiến đến hạnh phúc. Và đừng nhắm mắt đưa chân khi trái tim bạn chưa sẵn sàng...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ
Đọc thêm