Người đàn ông mà bạn nghĩ rằng già nhất sẽ tiết lộ bạn là người luôn hướng về tương lai với sự lạc quan hăm hở hay lo lắng sợ hãi

Chia sẻ
Đọc thêm