TIN TỨC VỀ NGHỆ SĨ CHÍ TÀI QUA ĐỜI VÌ ĐỘT QUỴ - NGHE SI CHI TAI QUA DOI VI DOT QUY

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ