Khung cảnh bạn muốn nhìn thấy qua cửa sổ sẽ tiết lộ nhận thức của bạn về thế giới xung quanh

Hãy nhắm mắt lại và mở ra cửa sổ tâm hồn của bạn, chọn lấy khung cảnh mà bạn muốn nhìn thấy nhất.

Từ những gì bạn mong muốn được nhìn thấy qua ô cửa sổ sẽ tiết lộ nhận thức của bạn về thế giới xung quanh và từ đó hình thành nên chính cách và bản chất của mỗi người. Hãy nhắm mắt lại và mở ra cửa sổ tâm hồn của bạn, chọn lấy phong cảnh mà bạn muốn nhìn thấy nhất.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm