Giám đốc Hacinco làm lây lan dịch COVID-19 bị cách chức

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đã quyết nghị thống nhất kỷ luật cách chức đối với ông Thanh (Giám đốc Hacinco) do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 15/5, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) vừa có báo cáo UBND TP về về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội Căn cứ văn bản số1240/SNV-TCBC ngày 12/5/2021 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tổng Công ty có Báo cáo số 1008/BC TCT ngày 13/5/2021.

Theo đó, TGĐ Tổng công ty đã nghiêm khắc yêu cầu Ban Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) báo cáo kiểm điểm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố và Tổng công ty.

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh 1.

Nơi ở của ông Nguyễn Văn Thanh bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của Thành phố và sức khỏe của cộng đồng.

Căn cứ quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng và xã hội.

Ngày 15/5 Ban Giám đốc Tổng công ty đã tổ chức họp, xem xét và thống nhất quan điểm về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của TP và sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và có Tờ trình số 1019/TTr-TCT ngày 15/5/2021 báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Thanh. 

Trước đó, ngày 14/5/2021 ông Thanh bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Thanh - Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký.

Chia sẻ
Đọc thêm