FrieslandCampina Việt Nam và những dấu ấn phát triển bền vững nổi bật năm 2020

Năm 2020 được ví như năm "lửa thử vàng" đối với doanh nghiệp. Đây cũng là năm FrieslandCampina ghi dấu ấn sâu đậm với nhiều thành quả ấn tượng trong phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và các hoạt động cộng đồng.

FrieslandCampina Việt Nam và những dấu ấn phát triển bền vững nổi bật năm 2020 - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm