TIN TỨC VỀ ĐÂM CHẾT TÀI XẾ XE CÔNG NGHỆ TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 - DAM CHET TAI XE XE CONG NGHE TRUOC CONG BENH VIEN NHI DONG 1

Đâm chết tài xế xe công nghệ trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1