Đại học Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi đánh giá năng lực

Nghiêm Huê, Theo Tiền Phong

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và đề xuất của thường trực Hội đồng thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lại lịch tổ chức thi đánh giá năng lực.

Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết diễn biến của dịch COVID-19 nhanh và phức tạp nên Trung tâm quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Lịch đăng ký dự thi cho các đợt 214-216 bắt đầu thực hiện từ 8h00 ngày 4/6.

Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết căn cứ vào diễn biến phòng chống dịch COVID-19 mà lịch thi có thể điều chỉnh mới. Trung tâm Khảo thí sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức.

Chia sẻ
Đọc thêm