TIN TỨC VỀ CỨU SỐNG BỆNH NHI 14 TUỔI BỊ U NANG ỐNG MẬT CHỦ VÀ VIÊM TỤY NGUY HIỂM - CUU SONG BENH NHI 14 TUOI BI U NANG ONG MAT CHU VA VIEM TUY NGUY HIEM

Cứu sống bệnh nhi 14 tuổi bị u nang ống mật chủ và viêm tụy nguy hiểm