Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89

Nghiêm Huê, Theo Tiền Phong

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89).

Theo Quyết định, có 74 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ; 3 cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ.

Danh sách 74 các cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo theo Đề án 89, trình độ tiến sĩ:

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 1.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 2.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 3.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 4.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 5.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 6.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 7.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 8.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 9.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 10.

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 11.

3 cơ sở được đào tạo thạc sĩ gồm:

Công bố các cơ sở được đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ theo Đề án 89 - Ảnh 12.

Cũng theo quyết định này, các cơ sở đào tạo ở nước ngoài được lựa chọn đào tạo cho Đề án 89 có ngành thuộc nhóm 500 ngành đào tạo hàng đầu trong 5 năm gần đây thuộc 3 bảng xếp hạng là QS, THE và US News.

Ngày 18/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 89 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030" (Đề án 89).

Mục tiêu của Đề án là đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học; đào tạo để trên 80% giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ; bồi dưỡng kỹ năng quản trị đại học cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và bồi dưỡng một số kỹ năng như: phát triển chương trình đào tạo, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy… cho 100% giảng viên. Đồng thời, thu hút 1500 nhà khoa học, những người có trình độ tiến sĩ về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có trên 73.000 giảng viên đại học; trong đó, số giảng viên đạt trình độ tiến sĩ là 28,8%. Để thực hiện được mục tiêu của Đề án, trong 10 năm tới, cần đào tạo khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Chia sẻ
Đọc thêm