TIN TỨC VỀ CON MÌNH CHẲNG LẼ LẠI "VỨT"? - CON MINH CHANG LE LAI "VUT"?

Con mình chẳng lẽ lại "vứt"?