Bốc một lá trà để biết tài chính tháng 7 của bạn biến đổi thăng trầm như thế nào

Triêu Dương ,
Chia sẻ

Hãy chọn một lá trà để nhận lời dự đoán.

Đầu tiên, bạn hãy nghĩ về những mong đợi tài chính trong tháng 7 này của mình. Sau đó, tập trung tinh thần và chọn một lá trà mà bạn cảm nhận được nhiều năng lượng nhất để nhận lời dự đoán về tài chính trong tháng 7.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Chia sẻ