Bốc một lá bài Oracle để biết bạn bè xung quanh đang nghĩ như thế nào về bạn

Ngư Dương, Theo Helino

Những người bạn có luôn nghĩ tốt về bạn không? Rút bài để biết ngay sự thật.

Nghĩ về người bạn của mình và gửi năng lượng suy nghĩ đến các lá bài. Bốc một lá Oracle để nhận được sự thật về tình bạn giữa mọi người bấy lâu nay.

Chia sẻ
Đọc thêm