Bốc bài để tìm cách khắc phục những tật xấu của bạn

Đó là những tật xấu có thể bạn không hề hay biết. Chúng sẽ ảnh hưởng đến bạn ra sao? Hãy cùng những lá bài tìm cách khắc phục nhé.

1. Đầu tiên, tập trung tinh thần và bốc lá bài đầu tiên để biết tật xấu của chính mình mà bạn không nhận ra là gì?

2. Bốc lá bài tiếp theo để biết làm thế nào bạn có thể khắc phục điểm yếu đó

Lưu ý: Mỗi lần đặt câu hỏi, bạn chỉ nên bốc xem bài tarot một lần để có được kết quả chính xác nhất.

Chia sẻ
Đọc thêm