Bốc 3 lá bài Tarot để biết biến động nào sẽ xảy đến trong cuộc sống của bạn trong nửa đầu năm 2020

Hãy cùng bốc những lá bài để xem những biến động gì sẽ đến với bạn trong nửa đầu năm 2020 và tìm hiểu thêm những lời khuyên từ Tarot dành cho bạn nhé!

1. Đầu tiên, hãy dọn sạch tâm trí, để mọi thứ được nghỉ ngơi và suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Bốc lá bài thứ nhất để xem tình trạng hiện tại của bạn.

2. Tiếp đó, hãy bốc lá bài thứ hai để biết được biến động sẽ xảy đến với bạn trong thời gian tới.

3. Cuối cùng, bốc lá bài thứ 3 để lắng nghe lời khuyên của Tarot dành cho bạn nhé.

Lưu ý: Mỗi lần đặt câu hỏi, bạn chỉ nên bốc xem bài tarot một lần để có được kết quả chính xác nhất.

Chia sẻ
Đọc thêm