Xả Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu vẫn ồ ạt tăng mạnh

Phạm Tuyên,
Chia sẻ

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng mỗi lít xăng E5RON92 tăng 722 đồng lên tối đa 17.031 đồng/lít. Giá dầu diesel, dầu hỏa, mazut cũng tăng từ 505 – 801 đồng/lít, kg dù được trích sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu rất lớn.

Mặt hàng xăng RON95-III giảm nhẹ 33 đồng xuống còn không cao hơn 18.084 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ tăng 801 đồng mỗi lít với giá bán tối đa không cao hơn 13.843 đồng/lít. Dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 702 đồng mỗi lít, lên không cao hơn 12.610 đồng/lít trong khi dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ có giá bán mới 13.127 đồng/kg sau khi tăng 505 đồng/kg.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, từ kỳ điều hành ngày 11/1/2021 đến ngày 25/2/2021), Quỹ Bình ổn giá đã chi 4.179 đồng/lít cho mặt hàng xăng E5RON92. Nếu kỳ điều hành này không chi sử dụng quỹ 2.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.722 đồng/lít và giá bán là 19.031 đồng/lít. Tương tự, Quỹ Bình ổn giá cũng đã chi từ 1.447 đồng/lít cho mặt hàng xăng RON95, và nếu không chi Quỹ 1.150 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.964 đồng/lít và giá bán là 19.234 đồng/lít.

Mặt hàng dầu diesel nếu không chi Quỹ Bình ổn giá 850 đồng/lít thì giá bán lẻ sẽ tăng 1.651 đồng/lít. Giá dầu hỏa cũng sẽ tăng 1.602 đồng/lít với giá bán là 13.510 đồng/lít nếu không được chi Quỹ Bình ổn giá 900 đồng/lít.

Xả Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu vẫn ồ ạt tăng mạnh - Ảnh 2.

Bộ Công Thương cho hay, các cơ quan quản lý cũng đã quyết định dừng trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu. Các doanh nghiệp được chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 1.729 đồng/lít).

Mức trích sử dụng Quỹ với mặt hàng xăng RON95 ở mức 1.150 đồng/lít (kỳ trước chi 847 đồng/lít), dầu diesel ở mức 850 đồng/lít (kỳ trước chi 643 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 635 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 800 đồng/kg (kỳ trước chi 603 đồng/kg).

Theo Bộ Công Thương, tính từ kỳ điều hành ngày 11/1 đến nay, Quỹ Bình ổn giá đã chi sử dụng từ 1.034 đồng – 4.179 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.305-2.722 đồng/lít/kg.

“ Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời tăng mức chi Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu lên mức từ 800 đồng -2.000 đồng/lít/kg”, Bộ Công Thương cho hay.

Chia sẻ