TIN TỨC VỀ VỤ BẮT CÓC HY HỮU NHẤT TRONG LỊCH SỬ - VU BAT COC HY HUU NHAT TRONG LICH SU

Vụ bắt cóc hy hữu nhất trong lịch sử