TIN TỨC VỀ TIẾNG SÉT TRONG MƯA GÂY SỐC CHO KHÁN GIẢ VỚI LOẠT TÌNH TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN NHÂN VẬT PHƯỢNG (OANH KIỀU) SU - TIENG SET TRONG MUA GAY SOC CHO KHAN GIA VOI LOAT TINH TIET LIEN QUAN DEN CHUYEN NHAN VAT PHUONG (OANH KIEU) SU

Tiếng sét trong mưa gây sốc cho khán giả với loạt tình tiết liên quan đến chuyện nhân vật Phượng (Oanh Kiều) su